Gastles: Emotie en de Leerkuil

Gastles: Emotie en de Leerkuil

Donderdag 13 september 2018

Op woensdag 12 september hebben de kinderen van de bovenbouwgroep in Alphen een gastles gehad van Eefje. Eefje is Intern Begeleider op de Bernardusschool in Ulicoten en onderzoekt hoe de mindsettheorie kan worden verankerd in de dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de Deltaklas heeft Eefje in dit kader een project/lessenreeks ontworpen over Peter de Grote. Dit project loopt tot aan de kerstvakantie. 

In de gastles zijn de kinderen gestart met het houden van een 'tekengesprek', daarbij mocht niet gesproken worden. In tweetallen trokken de kinderen om en om een lijn naar elkaar toe in verschillende kleuren en vormen. Ze reageerden op elkaar's lijnen. Een rode of zwarte harde zigzaglijn kreeg een andere reactie dan een zachte gele lijn. Zo ervoeren ze dat er verschillende emoties konden worden overgedragen. 

Na deze oefening werd gevraagd om ook met kleur en vorm uit te beelden welke emoties (per fase) worden doorlopen als je door de leerkuil gaat. (zie de leerkuil bij downloads) Aan het einde van de ochtend bleek dat deze groep dit heel goed in beeld kan vangen. In het nagesprek hebben ze ook verwoord wat ze hebben gemaakt. 

We kijken terug op een waardevolle les en zullen hier in de volgende lessen zeker nog op terugkomen. 

In het fotoalbum een impressie van de ochtend.


Terug