Deltaklas Bavel BB: Periode 2 2018-2019

Deltaklas Bavel BB: Periode 2 2018-2019

Vrijdag 11 januari 2019

Beste leerlingen,

In de komende periode gaan we weer van start met het kiezen van doelen voor je ik-rapport. Daarnaast gaan we aan de slag met Overdenken verrijkingswerk: Oefeningen in kritisch denken en analytisch filosoferen. Hoofddoel van de serie Overdenken verrijkingswerk is om kinderen kritisch en analytisch te leren denken. Zoiets train je door over ingewikkelde vragen na te denken, en vooral ook om goed te redeneren.

Daarnaast ronden we het mindset-traject met Fixie en Growie af. De termen uit dit traject die horen bij een groeimindset hanteren we ook bij andere vakken. De doelen komen terug op het ik-rapport.

We starten met het opzetten van een eigen onderneming. Wat komt daar allemaal bij kijken?
Een voorproefje kun je al nemen op: https://hetklokhuis.nl/algemeen/het%20klokhuis%20onderneemt

Alvast veel leerplezier!

Groetjes,
men Wouter


Terug