Start Deltaklas Bavel

Vrijdag 30 augustus 2019

De jaarplanning is te vinden via de volgende link: www.deltaklas.nl. De eerste bijeenkomst voor de kinderen van de onderbouw is op donderdag 5 september en voor de kinderen uit de bovenbouw op vrijdag 6 september.  

In de Deltaklas worden moeilijkere dingen aangeboden dan in de reguliere klas. Dit met het idee dat 'moeilijk' essentieel is. Het leren vraagt dan pas om specifieke vaardigheden zoals: 

 • leren omgaan met uitdaging/moeilijke leerstof 
 • Problemen oplossen 
 • Doorzetten en denken in mogelijkheden  
 • leren oefenen 
 • leren omgaan met fouten maken/falen 

Naast deze leervaardigheden richten we ons ook op vaardigheden die van belang zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan zelfinzicht, zelfsturing, competentiebeleving en motivatie. Zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken in je leven. Daarbij hoort ook: communiceren, samen leren en denken over denken. Deze doelen en vaardigheden (bron: slo) kun je vinden in een overzicht op onze site. 

Bij de start van ieder blok wordt met de kinderen gekeken welke doelen en vaardigheden passen bij de inhoud van het blok. Daarna geven de kinderen per item in hun ik-rapport aan hoe goed ze zich hierin al vinden en hoe ze eraan willen gaan werken. Aan het einde van het blok evalueren we hoe dit is gegaan.  

Verder goed om te weten: 

 • Dit schooljaar hebben we de beschikking over 12 nieuwe chromebooks, zodat elke leerling er een tot zijn beschikking heeft als dat nodig is.  
 • De kinderen krijgen huiswerk. Het is belangrijk dat ze maken én weer meenemen omdat we het vaak samen nabespreken. 
 • De kinderen krijgen een eigen etui en hoeven van thuis niets mee te nemen. In de bovenbouw nemen de kinderen wel hun schoolagenda mee.  
 • In de eerste bijeenkomst krijgen de kinderen een avg-formulier mee.   

In blok 1 komt het volgende (onder andere) aan bod in de onderbouw: 

 • Kwartier speelplezier, in de eerste 15 minuten spelen de kinderen een spel/smartgame uit de kast.  
 • Rekenen, rekenkundig is een werkboek met rekenraadsels en opdrachten. 
 • Project In de tuin, de kinderen ontdekken welke dieren er in de tuin leven en gaan zelf hun droomtuin ontwerpen.  

In blok 1 komt het volgende aan bod in de bovenbouw: 

 • Overdenken: een werkboek over analytisch filosoferen en kritisch denken. 
 • Rekenen,  rekenkundig is een werkboek met rekenraadsels en opdrachten. 
 • Project: mijn buitenaardse planeet  

Ook dit jaar is de Deltaklas weer gehuisvest in het lokaal boven de teamkamer.


Terug