Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Welke kinderen maken gebruik van de Deltaklas?

De Deltaklas heeft als doel om extra aandacht en uitdaging te schenken aan de hoogbegaafde leerlingen van de scholen van Het Groene Lint. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen in aanmerking komen.

Wanneer neemt mijn kind deel aan de Deltaklas?

Onder het kopje 'aanmeldprocedure' wordt dit traject toegelicht. 

Is deelname voor de gehele schoolduur?

In lang niet alle gevallen nemen hoogbegaafde leerlingen hun gehele schoolloopbaan deel aan de Deltaklas. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat er vooral onderwijsbehoeften liggen op een enkel gebied zoals het toepassen van de juiste leer- en werkstrategieën. In zo'n geval wordt er een periode afgesproken waarin er aan doel wordt gewerkt. 

Verzorgt de Deltaklas ook lesmateriaal voor in de klas?

Nee, de leerlingen komen een ochtend in de week in de Deltaklas. De leerlingen 
komen van verschillende scholen met verschillende onderwijsvormen. De leerkrachten van de Deltaklas denken wel graag met de groepsleerkrachten mee over welke leerstof passend is voor in de klas. In sommige gevallen kunnen we dit ook aanleveren. 

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan de Deltaklas zijn geen extra kosten verbonden.

Hoe zit het met vervoer?

U dient zelf voor vervoer te regelen. 

Waarom heeft de Deltaklas een jaarlijks educatief uitstapje?
Hoogbegaafde leerlingen ervaren vaak een sociaal isolement in hun eigen groep. 
Ze hebben meestal andere interesses en zijn sociaal emotioneel verder dan leeftijdsgenootjes. In de Deltaklas ontmoeten ze ontwikkelingsgelijken. Een kind moet zich kunnen spiegelen met ontwikkelingsgelijken om een goed zelfbeeld te kunnen vormen. Het uitstapje levert hier een belangrijke bijdrage aan omdat leerlingen elkaar in een vrije en leuke setting ontmoeten. 

Terug

Pastoor Doensstraat 3

4854CP Bavel

0161431593